R

Regulamin programu „Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra”

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny startuje z nowym programem przedsiębiorczości młodzieżowej pn. „Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra”. Program zrealizujemy wspólnie z pilotażowymi szkołami z trzech powiatów województwa: janowski, krasnostawski i łęczyński.

O programie. „Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra” to program dla uczniów w wieku 14-19 lat ze szkół w województwie lubelskim. Przedsięwzięcie jest przygotowane drogą konsultacji z grupami zainteresowanych stron przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – wiodącą instytucję na Lubelszczyźnie działającą od ponad 15 lat na rzecz innowacyjności, łączenia nauki z biznesem oraz rozwoju młodych firm i startupów. Było to możliwe dzięki realizacji projektu START EASY (Interreg Europe) promującego nowe rozwiązania wsparcia przedsiębiorczości dla europejskich regionów. Program jest realizowany jako pilotażowy element drugiej fazy projektu.

Co zaoferujemy młodzieży? 50% młodych w Polsce uznaje działalność biznesową za zbyt ryzykowną, i tylko 7% zostaje przedsiębiorcą. Dlatego nauczymy młodzież budowania innowacyjnej firmy od pomysłu do biznesplanu przez 7 tygodni.

Na program składa się:

  • 2 dni praktycznych warsztatów, spotkania z trenerami i biznesem

  • 2 konkursy na najlepszą pomysł i biznesplan

Podczas warsztatów biznesowych i spotkań studyjnych z przedsiębiorcami przybliżymy uczestnikom temat innowacji. Podpowiemy jak je wdrażać, a także dlaczego nie trzeba się bać marzyć o swoim biznesie. Pokażemy również, jak budować swoją karierę i zdobyć finansowanie na pierwszy biznes. Uczestnicy wezmą udział w 2 konkursach, gdzie zaprezentują swoje pomysły oraz opracują biznesplany. Młodzi dowiedzą się również o tym jak wdrożyć i sfinansować swój innowacyjny pomysł. Wyłonione w konkursach najlepsze zespoły uzyskają atrakcyjne nagrody.

 

Regulamin i załączniki. Poniżej znajduje się Regulamin wraz z załącznikami.

PMP w LPNT - Regulamin 20-02-2023

PMP w LPNT - Załącznik 1 Formularz zgłoszenia szkoły

PMP w LPNT - Załącznik 1a Zgoda i oświadczenia osoby do kontaktu

PMP w LPNT - Załącznik 2 Formularz zgłoszenia uczestnika

PMP w LPNT - Załącznik 3 Formularz zgłoszenia opiekuna szkolnego

PMP w LPNT - Załącznik 3a Zgoda i oświadczenia opiekuna szkolnego

PMP w LPNT - Załącznik 4 Kryteria oceny konkursu 1 - Najlepszy pomysł biznesowy - wersja 20-02-2023

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba