Full image page

AKTUALNOŚCI LID

12.03.2019

Lubelski Kongres Designu i Architeltury

Serdecznie zapraszamy 23 i 24 marca do Targi Lublin S.A. na Lubelski Kongres Designu i Architektury, Jesteśmy partnerem tego wydarzenia.

30.10.2018

Warsztaty dla projektantów

Uwaga studenci architektury, krajobrazu, zieleni i gospodarki przestrzennej (i innych kierunków związanych z projektowaniem)! 
Mamy jeszcze kilka miejsc na cykl warsztatów dotyczących poprawy jakości przestrzeni publicznej w Lublinie. W programie: praca na konkrecie, wizje lokalne, planowanie partycypacyjne, prototypowanie wypracowanych rozwiązań. A wszystko to z szerokim uwzględnieniem potrzeb użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wśród prowadzących osoby z doświadczeniem zarówno w pracy naukowej jak i dorobkiem praktycznym, m.in.: dr Natalia Przesmycka, dr Paulina Zarębska-Denysiuk, Paweł Adamiec, Katarzyna Szczypior.

Warsztaty odbędą się w pierwszej połowie listopada. Terminy wkrótce.

Zgłoszenia, wraz z notką o sobie prosimy przesyłać do 4 listopada br. na adres: design@lpnt.pl.

29.10.2018

Typolub

TypoLub to cykl spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej.

To próba włączenia projektowania graficznego do aktualnej dyskusji na temat znaczenia komunikacji międzykulturowej. Interesuje nas pokazanie i zrozumienie relacji między tradycyjnym medium, jakim jest druk a nowymi, cyfrowymi wcieleniami typografii. Dlatego przyglądamy się zmianom zachodzącym w grafice użytkowej związanymi z rewolucją informacyjną i nowymi mediami.

Chcemy, aby Lublin stał się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy tradycją typograficzną Wschodu i Zachodu. Zależy nam na obudzeniu zainteresowania liternictwem cyrylickim, które może być jednym z narzędzi budowania dialogu.

10.10.2018

Projektowanie dostępności

Seminarium dla projektantów poświęcone projektowaniu dostępności, jako szansa na tworzenie produktów, usług, rozwiązań IT, z których korzystać będzie mogła zdecydowanie większa grupa odbiorców.

23.10.2018

DZIAŁANIA LID

Tytuł zastępczy

Opakowania

Kwestia dobrych opakowań to dla nas priorytet, dlatego też co roku organizujemy konferencje wspierające zarówno projektantów jak i producentów.

zobacz szczegóły
Tytuł zastępczy

Spotkania, wykłady, warsztaty

Lubelski Instytut Designu regularnie organizuje spotkania, wykłady, warsztaty dotyczące różnych obszarów projektowania.

 

zobacz szczegóły
Tytuł zastępczy
Konkursy
Tytuł zastępczy

O LID

OFERTA
Biblioteka z designem
L

Lubelski Instytut Designu został utworzony w strukturze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w czerwcu 2015 r.  w celu wsparcia rozwój designu na Lubelszczyźnie. Misją Instytutu jest promowanie designu, jako strategicznego czynnika rozwoju gospodarczego, głównego czynnika wsparcia innowacji i obszar, za pomocą którego można poprawić jakość życia. Celem Instytutu jest ustalenie standardów w zakresie projektowania i innowacji, promowanie dobrych praktyk w zakresie designu oraz stworzenie platformy współpracy lubelskich uczelni, biznesu, środowiska projektantów i administracji publicznej. Działania Instytutu mają pomóc zwiększyć wykorzystanie wzornictwa w procesach innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Rolą Instytutu jest wsparcie sektora kreatywnego, promocja designu, umiędzynarodowienie produktów i usług z Lubelszczyzny. 

Punktem odniesienia dla LID są:
•    design w biznesie, ekonomiczny wymiar designu – design, jako czynnik wzmacniający innowację i konkurencyjność (w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy), tworzenie i działanie sektora kreatywnego z firmami z obszaru designu)
•    design w sektorze publicznym – projektowanie usług publicznych, innowacje społeczne, zwiększenie zadowolenia z jakości usług, poprawa standardów życia
•    społeczny wymiar designu – wspieranie kultury projektowania, konfrontowanie nowych wyzwań w  nowoczesnym społeczeństwie

Rekomendacja

LPNT cenimy za efektywne podejście do kojarzenia nauki z biznesem, a także jako partnera przy organizacji wydarzeń specjalnych, adresowanych do lokalnych przedsiębiorców.
Mariusz Sagan
  • Mariusz Sagan
  • Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba